دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

2nd Coference on Conservation Natural Resources and Environment

پوستر دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست