دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، بهمن ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

Second National Conference on New Research in Management, Economics and Accounting

پوستر دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد اندیشکده مطالعات کاربردی ضد بازاریابی در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری