دومین کنفرانس سالانه ملی ریاضیات و فیزیک ایران، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس سالانه ملی ریاضیات و فیزیک ایران

2nd. National Conference on Mathematical & Physics of IRAN

پوستر دومین کنفرانس سالانه ملی ریاضیات و فیزیک ایران

دومین کنفرانس سالانه ملی ریاضیات و فیزیک ایران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،موسسه علمي، آموزشي و پژوهشي أرگ مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سالانه ملی ریاضیات و فیزیک ایران مراجعه فرمایید.