نخستین کنفرانس سالانه ملی ریاضیات و فیزیک ایران، مرداد ماه ۱۳۹۷

نخستین کنفرانس سالانه ملی ریاضیات و فیزیک ایران

First National Conference on Mathematics and Physics of Iran

پوستر نخستین کنفرانس سالانه ملی ریاضیات و فیزیک ایران

نخستین کنفرانس سالانه ملی ریاضیات و فیزیک ایران در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۷ توسط ،مركز علمي آموزشي و پژوهشي أرگ در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس سالانه ملی ریاضیات و فیزیک ایران مراجعه فرمایید.