دومین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت و مهندسی صنایع، آذر ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت و مهندسی صنایع

2nd scientific-research conference on industrial management and engineering

پوستر دومین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت و مهندسی صنایع

دومین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۹ توسط ، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت و مهندسی صنایع