پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی، اسفند ماه ۱۳۸۹

پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

05th Condition Monitoring and Fault Diagnosis Conference

پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه صنعت نفت در شهر آبادان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی