چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، اسفند ماه ۱۳۸۸

چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

04th Condition Monitoring and Fault Diagnosis Conference

چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۸ توسط ،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی