چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

04th Condition Monitoring and Fault Diagnosis Conference

چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۸ تا ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی