دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

2nd Condition Monitoring and Fault Diagnosis Conference

دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۶ تا ۶ اسفند ۱۳۸۶ توسط دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی