دومین کنفرانس مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر، شهریور ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر

2nd Italian Conference on Mechanical Engineering, Electrical Engineering and Computer

پوستر دومین کنفرانس مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر

دومین کنفرانس مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر