دومین کنفرانس مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر، شهریور ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر

2nd Italian Conference on Mechanical Engineering, Electrical Engineering and Computer

پوستر دومین کنفرانس مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر

دومین کنفرانس مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.


دومین کنفرانس مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر