اولین کنفرانس مکانیک، مهندسی برق و کامپیوتر، خرداد ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس مکانیک، مهندسی برق و کامپیوتر

Conference on Mechanical, Electrical and Computer Engineering

پوستر اولین کنفرانس مکانیک، مهندسی برق و کامپیوتر

اولین کنفرانس مکانیک، مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس مکانیک، مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس مکانیک، مهندسی برق و کامپیوتر