دومین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، آذر ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

The second scientific research conference on management, economics and accounting

پوستر دومین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

دومین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری