اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، شهریور ماه 99

اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

The first scientific-research conference on management, economics and accounting

پوستر اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا درباكو-آذربايجان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنفرانس:

گروه مدیریت

 • مدیریت بازرگانی

 • مدیریت دولتی

 • مدیریت صنعتی

 • مدیریت مالی

 • مدیریت اجرایی

 • مدیریت استراتژیک

 • مدیریت تحول

 • مدیریت ریسک

 • مدیریت بحران

 • مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات

 • مدیریت اموزشی

 • مدیریت بیمه

 • مدیریت پروژه

 • مدیریت برنامه

 • مدیریت ورزشی

 • مدیریت شهری

 • مدیریت هتلداری و جهانگردی 

 • مدیریت فرهنگی

 • مدیریت رسانه

 • مدیریت کارآفرینی

 •  دیگر موضوعات مرتبط با مدیریت

گروه اقتصاد

 • اقتصاد کلان

 • اقتصاد خرد

 • اقتصاد عمومی

 • اقتصاد سیاسی

 • اقتصاد مهندسی

 • اقتصاد صنعتی

 • اقتصاد بازرگانی

 • اقتصاد بین الملل

 • اقتصاد رفاه

 • اقتصاد ریاضی

 • اقتصاد مالیه

 • اقتصاد کشاورزی

 • اقتصاد نظری

 • اقتصاد حمل و نقل

 • اقتصاد منابع طبیعی

 • اقتصاد مدیریت 

 • اقتصاد سنجی

 • اقتصاد انرژی

 • اقتصاد بهداشت

 • اقتصاد توسعه

 • اقتصاد ورزش

 • اقتصاد شهری

 • اقتصاد منطقه‌ای

 • اقتصاد جمعیت

 • اقتصاد منابع تجدید پذیر

 • اقتصاد منابع پایان پذیر

 • اقتصاد محیط زیست

 • اقتصاد آموزش و پرورش

 • اقتصاد محیط زیست و جنگل

 • اقتصاد رشد و توسعه و رابطه آن با تجارت

 • نظام های اقتصادی

 • بودجه ریزی

 • فلسفه اقتصاد

 • برنامه ریزی اقتصادی

 • تجارت و اقتصاد بین الملل

 • تاریخ عقاید اقتصادی

 • روابط بین الملل همراه با توسعه تجارت

 • راهکارهای رشد اقتصادی با تجارت

 •  دیگر موضوعات مرتبط با اقتصاد

گروه حسابداری

 • حسابداری مالی

 • حسابداری دولتی 

 • حسابداری صنعتی 

 • حسابداری مالیاتی 

 • حسابداری سیستم ها 

 • حسابداری بودجه ای 

 • حسابداری اجتماعی 

 • حسابداری حسابرسی

 • حسابداری تلفیقی

 • سیستم های اطلاعات حسابداری

 • حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان

 • حسابداری و ارزیابی عملکرد شرکتها

 • حسابداری و نظام راهبری شرکتها

 • حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه

 • نقش حسابداری در تحول اقتصادی

 • کاربرد اینترنت در حسابداری

 • حسابداری موسسات غیر انتفاعی 

 • اخلاق در حسابداری و حسابرسی

 • ارزش افزوده و گزارشگری مالی

 • تئوری های حسابداری و چارچوب نظری

 • نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی

 • اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت

 • تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل 44

 • ارزیابی استاندارد های بین المللی

 • مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشوره

 • نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری

 • حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی

 • لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی

 • حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن

 • روش های تأمین مالی در سازمانها

 • نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه

 • روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت

 •  دیگر موضوعات مرتبط با حسابداری