دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی

Second National Conference on Law, Theology and Political Science

پوستر دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی

دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،مركز توسعه آموزشهاي نوين ايران (متانا) در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی