کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی، آذر ماه ۱۳۹۵

کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی

National Conference Jurisprudence , law and Psychology

پوستر کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی

کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۵ توسط ،مركز توسعه آموزش هاي نوين ايران (متانا) در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی