دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی عمران، زلزله شناسی و مدیریت بحران، مهر ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی عمران، زلزله شناسی و مدیریت بحران

The second international research conference in civil engineering, seismology and crisis management

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی عمران، زلزله شناسی و مدیریت بحران

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی عمران، زلزله شناسی و مدیریت بحران در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن سامانه های اطلاعات مکانی ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی عمران، زلزله شناسی و مدیریت بحران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی عمران، زلزله شناسی و مدیریت بحران