پنجمین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و بلاک چین ایران، خرداد ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و بلاک چین ایران

5th National Conference on Computer Engineering and Blockchain of Iran

پوستر پنجمین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و بلاک چین ایران

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و بلاک چین ایران در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی ادیبان،دانشگاه اديبان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و بلاک چین ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و بلاک چین ایران