کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، خرداد ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

پوستر کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه دايمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات