دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در آموزش و پژوهش، اسفند ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در آموزش و پژوهش

2nd International Conference on Interdisciplinary Researches in Education and Research

پوستر دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در آموزش و پژوهش

دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در آموزش و پژوهش در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين سازمان همیاری شهرداری ها(دانشگاه علمی کاربردی) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در آموزش و پژوهش