اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در آموزش و پژوهش، تیر ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در آموزش و پژوهش

The first international conference on interdisciplinary research in education and research

پوستر اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در آموزش و پژوهش

اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در آموزش و پژوهش در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۲ توسط ، مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين سازمان همیاری شهرداری ها(دانشگاه علمی کاربردی) برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در آموزش و پژوهش