دومین کنفرانس دانشجویان مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرداد ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس دانشجویان مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات

The second conference of computer engineering and information and communication technology students

پوستر دومین کنفرانس دانشجویان مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات

دومین کنفرانس دانشجویان مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس دانشجویان مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس دانشجویان مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات