کنفرانس دانشجویان مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهر ماه ۱۴۰۱

کنفرانس دانشجویان مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات

Student Conference on Computer Engineering, Information Technology and Communication

پوستر کنفرانس دانشجویان مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات

کنفرانس دانشجویان مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس دانشجویان مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس دانشجویان مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات