هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران، مرداد ماه ۱۳۹۸

هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

18th Congress of Iranian Pediatric Dental Association

پوستر هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۸ توسط ،انجمن دندانپزشكي كودكان ايران در شهر تهران برگزار گردید.