پانزدهمین همایش سراسری انجمن پزشکی کودکان ایران، آذر ماه ۱۳۹۵

پانزدهمین همایش سراسری انجمن پزشکی کودکان ایران

پانزدهمین همایش سراسری انجمن پزشکی کودکان ایران در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،انجمن علمی پزشکان کودکان ایران در شهر اصفهان برگزار گردید.