چهارمین همایش ملی آموزش شیمی، اسفند ماه ۱۴۰۱

چهارمین همایش ملی آموزش شیمی

The fourth national conference on chemistry education

پوستر چهارمین همایش ملی آموزش شیمی

چهارمین همایش ملی آموزش شیمی در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه فرهنگیان،پردیس علامه امینی در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی آموزش شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی آموزش شیمی