سومین همایش ملی آموزش شیمی، مرداد ماه ۱۴۰۰

سومین همایش ملی آموزش شیمی

Third National Conference on Chemistry Education

پوستر سومین همایش ملی آموزش شیمی

سومین همایش ملی آموزش شیمی در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ توسط دانشگاه فرهنگیان، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی آموزش شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی آموزش شیمی