سومین کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران، تیر ماه ۱۳۹۷

سومین کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران

Third International Conference on the Comprehensive Environment of Iran

پوستر سومین کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران

سومین کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۷ توسط ،موسسه نمودار توسعه داتيس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران