کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران، مهر ماه ۱۳۹۵

کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران

کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه نمودار توسعه داتيس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران