کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری "ازنگاه معلم، اسفند ماه 98

کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری "ازنگاه معلم

National Conference on Professional Research in Psychology and Counseling with the Approach of New Achievements in Educational and Behavioral Sciences

پوستر کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری "ازنگاه معلم

کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری "ازنگاه معلم در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میناب - کارشناسی پژوهش و تحقیقات و تحت حمایت سیویلیکا در شهر میناب برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری "ازنگاه معلم مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

بخش اول: محتوای آموزشی

تحلیل، بررسی و نقد کتب تحصیلی با رویکردهای توصیفی و تکنیک های علمی

بخش دوم : اولویت های پژوهشی

- بررسی میزان شیوع مصرف مواد مخدر و روانگردان ها در دانش آموزان متوسطه دوره دوم استان (دبیرستان – هنرستان- کاردانش) هرمزگان

- بررسی مشکلات نیروی انسانی شهرستان میناب

- بررسی راهکارهای افزایش بهره روی(با تاکید بر درآمد زایی) در آموزش و پرورش استان هرمزگان

- طراحی الگوی روحیه کارآفرینی در دانش آموزان دوره های تحصیلی مختلف

- طراحی الگوی توسعه حرفه ای مدیران مدارس در افق 1404 با رویکرد آینده پژوهی در استان هرمزگان

- پیش بینی آموزش های خلاقانه بر پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی در آموزش و پرورش استان هرمزگان

- بررسی انگیزه و مهارت یادگیری زبان انگلیسی در مدارس آموزش و پرورش استان هرمزگان

- بررسی عملکرد راهبران آموزشی و تربیتی در ارتقاء کیفیت مدارس چند پایه روستایی

- بررسی تطبیقی آموزش و پرورش ایران با سایر کشورها به منظور ارائه مدل آموزشی نوین

- تدوین مولفه های ارزشیابی حرفه ای کارکنان آموزش و پرورش بر اساس سند تحول بنیادین

محورمقالات :

نوآوری در تحقیق و علوم انسانی

برنامه ریزی درسی و پیشرفت تحصیلی

تعلیم و تربیت و اخلاق اسلامی

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

تکنولوژی و تحقیقات آموزشی

مطالعات روانشناسی و خانواده

پژوهش های علوم اجتماعی

علوم تربیتی و مطالعات رفتاری

و دیگر مباحث مرتبط با علوم انسانی

بخش سوم : اقدام پژوهی

رفع وکاهش مشکلات و بهبود فرایندهای آموزشی و تربیتی و پرورشی معلمان و دانش آموزان در تعلیم و تربیت

بخش چهارم : مقالات آزاد

کلیه گرایش های علوم انسانی ، فنی مهندسی، علوم پایه، معارف اسلامی و هنر، تربیت بدنی و ...

بخش پنجم: تولید محتوای الکترونیکی

تولید درس افزارها و نرم افزارهای آموزشی – اپلیکیشن های آموزشی موبایلی

 مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری "ازنگاه معلم