پنجمین همایش علمی پژوهشی «ازنگاه معلم»، اسفند ماه ۱۳۹۷

پنجمین همایش علمی پژوهشی «ازنگاه معلم»

Fifth Scientific Research Conference From the Teacher

پوستر پنجمین همایش علمی پژوهشی «ازنگاه معلم»

پنجمین همایش علمی پژوهشی «ازنگاه معلم» در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،آموزش و پرورش شهرستان ميناب در شهر میناب برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش علمی پژوهشی «ازنگاه معلم» مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش علمی پژوهشی «ازنگاه معلم»