دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری، اسفند ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری

The Second National Conference on Applied Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Management

پوستر دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری