ششمین همایش و نمایشگاه جانبی صنعت سیمان و افق پیش رو، آبان ماه ۱۳۹۹

ششمین همایش و نمایشگاه جانبی صنعت سیمان و افق پیش رو

The sixth conference and side exhibition of the cement industry and the horizon ahead

پوستر ششمین همایش و نمایشگاه جانبی  صنعت سیمان و افق پیش رو

ششمین همایش و نمایشگاه جانبی صنعت سیمان و افق پیش رو در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ توسط ، برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.