اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی صنایع، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی صنایع

The first international conference on management, economics, entrepreneurship and industrial engineering

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی صنایع

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.