اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی صنایع، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی صنایع

The first international conference on management, economics, entrepreneurship and industrial engineering

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی صنایع

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.