دومین همایش بین المللی مهندسی کامپیوتر، برق و تکنولوژی، بهمن ماه ۱۴۰۲

دومین همایش بین المللی مهندسی کامپیوتر، برق و تکنولوژی

The second international conference of computer engineering, electricity and technology

پوستر دومین همایش بین المللی مهندسی کامپیوتر، برق و تکنولوژی

دومین همایش بین المللی مهندسی کامپیوتر، برق و تکنولوژی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی مهندسی کامپیوتر، برق و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی مهندسی کامپیوتر، برق و تکنولوژی