اولین همایش بین المللی مهندسی کامپیوتر، برق و تکنولوژی، مرداد ماه ۱۴۰۲

اولین همایش بین المللی مهندسی کامپیوتر، برق و تکنولوژی

The first international conference of computer engineering, electricity and technology

پوستر اولین همایش بین المللی مهندسی کامپیوتر، برق و تکنولوژی

اولین همایش بین المللی مهندسی کامپیوتر، برق و تکنولوژی در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مهندسی کامپیوتر، برق و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی مهندسی کامپیوتر، برق و تکنولوژی