دومین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تیر ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

Second National Computer and Information Technology Conference

پوستر دومین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دومین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سپيدان در شهر سپیدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات