اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تیر ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

First National Conference on Computer Engineering and Information Technology

پوستر اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان ، در شهر سپیدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات