دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار، شهریور ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار

Second National Conference on Civil Engineering, Intelligent Development and Sustainable Systems

پوستر دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار

دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ توسط دانشگاه گلستان، در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار