اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار، شهریور ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار

First National Conference on Civil Engineering, Intelligent Development and Sustainable Systems

پوستر اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار

اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه گلستان، در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار