دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، اسفند ماه 81

دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

2nd Conference on Energy Conservation in Building

دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۱ توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان