اولین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، اسفند ماه ۱۳۸۰

اولین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

1st Conference on Energy Conservation in Building

اولین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۰ توسط ،سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان