دومین همایش ملی رنگ محیط زیست و توسعه پایدار، بهمن ماه ۱۴۰۱

دومین همایش ملی رنگ محیط زیست و توسعه پایدار

The second national conference on environment and sustainable development

پوستر دومین همایش ملی رنگ محیط زیست و توسعه پایدار

دومین همایش ملی رنگ محیط زیست و توسعه پایدار در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۱ توسط پژوهشگاه رنگ، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی رنگ محیط زیست و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی رنگ محیط زیست و توسعه پایدار