همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار، آذر ماه ۱۳۹۷

همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار

National Conference on Dyes, Environment and Sustainable Development

پوستر همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار

همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۷ توسط پژوهشگاه رنگ،مؤسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار