سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری، مهر ماه ۱۳۹۷

سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری

Third National Conference on Culture, Tourism and Urban Identit

پوستر سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری

سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ توسط ،موسسه علمي پژوهشي مهر انديشان ارفع در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری