دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری، بهمن ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری

Second National Conference on Culture, Tourism and Urban Identit

پوستر دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری

دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،موسسه علمي پژوهشي مهر انديشان ارفع در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری