دومین کنگره بین المللی دانشجویان مهندسی شیمی و صنعت نفت، آبان ماه ۱۴۰۲

دومین کنگره بین المللی دانشجویان مهندسی شیمی و صنعت نفت

The second international congress of chemical engineering and oil industry

پوستر دومین کنگره بین المللی دانشجویان مهندسی شیمی و صنعت نفت

دومین کنگره بین المللی دانشجویان مهندسی شیمی و صنعت نفت در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی دانشجویان مهندسی شیمی و صنعت نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی دانشجویان مهندسی شیمی و صنعت نفت