نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران، بهمن ماه ۱۳۹۸

نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران

19th Annual Congress of Child Neurology

پوستر نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران

نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان،انجمن علمي اعصاب كودكان ايراندانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران