نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران، بهمن ماه 98

نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران

19th Annual Congress of Child Neurology

پوستر نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران

نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی اعصاب کودکان ایران و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در شهر بندرعباس برگزار گردید.


محور اصلی کنگره

تازه های اعصاب کودکان
  
سایر محورهای کنگره
 اپی لپسی :تشخیص ودرمان 
 نوروماسکولار و افق های درمانی جدید 
 نوروایمونولوژی و بیماریهای دمیلینیزان اکتسابی 
بیمار های نورو متابولیک و نوروژنتیک درمان پذیر 
 نوروفارماکولوژی و آینده پیش روی داروهای نورولوژیک 
نوروفیزیولوژی بالینی و الکترو انسفالگرافی 
کاربرد سلولهای بنیادی در نورولوژی کودکان  
نوروواسکولار و مداخلات درمانی در سکته مغزی کودکان 
اختلالات عصبی تکاملی و چالشهای موجود
نورواونکولوژی