هجدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران، شهریور ماه ۱۳۹۷

هجدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران

The 18th Annual Congress of Iranian Children

پوستر هجدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران

هجدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان،دانشگاه علوم پزشكي گلستانانجمن مغز و اعصاب كودكان و نوجوانان ايران، گروه آموزشي اعصاب اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، انجمن علمي نورومتابوليك ايران در شهر گرگان برگزار گردید.