سومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی، آذر ماه ۱۳۹۴

سومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی

The Third International Conference on Commercialization, National Development and Engineering Sciences

پوستر سومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی

سومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۴ توسط ،شركت توسعه محور پديده در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی