کنفرانس ملی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی، مرداد ماه ۱۳۹۲

کنفرانس ملی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی

The Conference on Commercialization , National Development and Engineering Sciences

پوستر کنفرانس ملی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی

کنفرانس ملی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ توسط ،شركت توسعه محور پديده در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی